דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 5/2022 לביצוע עבודות פיתוח ועפר