כללי

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
קול קורא הזמנה להציע הצעות לקניית רכב כיבוי קול קורא 02/11/2021 11/11/2021
קול קורא להפעלת מתחם אימונים פונקציונאליים 2021 קול קורא 21/10/2021 09/11/2021
חשב/ת שכר 10.21 פומבי 21/10/2021 18/11/2021
הזמנה להציע הצעות לקניית ג'קוזי כללי 08/07/2021 15/07/2021
מכרז צהרונים שערי תקווה 6/21 פומבי 21/06/2021 08/07/2021
מכרז פומבי לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת ו/או גושית )גזם וגרוטאות( בשערי תקווה פומבי 10/06/2021
קול קורא להקמת קירוי מגרש משולב והקמת פאנלים סולאריים על גבי הקירוי​. קול קורא 17/06/2021
מכרז אשפה שערי תקוה 5.2021 - מענה לשאלות הבהרה 25.5.21 10/06/2021
מכרז אשפה שערי תקוה 5.2021 - מענה לשאלות הבהרה 2.6.21 10/06/2021
מענה לשאלות הבהרה מכרז צהרונים 6/21 פומבי 08/07/2021

חזור למכרזים פעילים