כללי

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
001 - מפקח/ת עירוני/ת פומבי 12/06/2022 21/06/2022
קול קורא - פנייה לקבלת הצעות לשימוש במבנה קול קורא 26/04/2022 05/05/2022
מכרז פומבי להפעלת מעון 6/22 פומבי 25/04/2022 16/05/2022
מכרז פומבי מס' 5/2022 לביצוע עבודות פיתוח ועפר פומבי 24/04/2022 25/05/2022
קול קורא - שכירות מזנון בריכה קול קורא 20/04/2022 01/05/2022
מכרז פומבי לביצוע אחזקת שטחי גינון בשערי תקווה פומבי 27/03/2022 25/04/2022
קול קורא להציע הצעות מחיר לצורך ביצוע עבודות ביוב בישוב שערי תקווה. קול קורא 17/02/2022 03/03/2022
קול קורא הזמנה להציע הצעות לקניית רכב כיבוי קול קורא 02/11/2021 11/11/2021
קול קורא להפעלת מתחם אימונים פונקציונאליים 2021 קול קורא 21/10/2021 09/11/2021
חשב/ת שכר 10.21 פומבי 21/10/2021 18/11/2021
הזמנה להציע הצעות לקניית ג'קוזי כללי 08/07/2021 15/07/2021
מכרז צהרונים שערי תקווה 6/21 פומבי 21/06/2021 08/07/2021
מכרז פומבי לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת ו/או גושית )גזם וגרוטאות( בשערי תקווה פומבי 10/06/2021
קול קורא להקמת קירוי מגרש משולב והקמת פאנלים סולאריים על גבי הקירוי​. קול קורא 17/06/2021
מכרז אשפה שערי תקוה 5.2021 - מענה לשאלות הבהרה 25.5.21 10/06/2021
מכרז אשפה שערי תקוה 5.2021 - מענה לשאלות הבהרה 2.6.21 10/06/2021
מענה לשאלות הבהרה מכרז צהרונים 6/21 פומבי 08/07/2021
מכרז פומבי מס' 1/2022 לביצוע עבודות פיתוח ועפר כקבלן מסגרת פומבי 01/03/2022
הארכת מועד הגשת הצעות לקול קורא עבודות ביוב קול קורא 03/03/2022

חזור למכרזים פעילים