כללי

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 5/2022 לביצוע עבודות פיתוח ועפר פומבי 24/04/2022 25/05/2022
הקמת ספר ספקים פומבי

עבור לארכיון המכרזים