חזון ועד הישוב:


אנו נפעל להמשך צמיחתה של שערי תקוה, לקידום השירות השירותים ואיכות החיים.

אנו נדאג לפיתוח התשתית החברתית-קהילתית, שיפור התשתית הפיזית והרחבת המענים והשירותים לרווחת התושבים.

הנהגת הישוב תפעל למתן שירות מקצועי ומענה לצרכים המשתנים והמתעדכנים של התושבים, באמצעות דיאלוג מתמשך ולמידה רציפה, על בסיס ראייה כוללת ארוכת טווח וניהול מקצועי ותקין.