פרוטוקולים

 

ועד מקומי נבחר - פרוטוקולים (2018-2020)

פרוטוקול ישיבת ועד 1 מתאריך 5.11

פרוטוקול ישיבת ועד 2 מתאריך 19.11

פרוטוקול ישיבת ועד 3 מתאריך 7.12

‏‏פרוטוקול ישיבת וועד 4 7.1.19.pdf‏‏פרוטוקול ישיבת וועד 4 7.1.19.pdf

פרוטוקול ישיבת ועד 5 מתאריך 21.1.19

פרוטוקול ישיבת ועד 6 מתאריך 4.2.19

פרוטוקול ישיבת ועד 7 מתאריך 26.2.19​

​​​​​
פרוטוקול ישיבת וועד  11 29.5.19.pdfפרוטוקול ישיבת וועד 12 17.6.19

פרוטוקול ישיבת וועד  11 29.5.19.pdfפרוטוקול ישיבת וועד 13 30.6.19
וועד ממונה - פרוטוקולים (2017-2018)

 

 

פרוטוקול שערי תקווה ישיבה מספר 2.pdfפרוטוקול וועדת חזות 1

 
 
פרוטוקול שערי תקווה ישיבה מספר 2.pdfפרוטוקול וועדת תרבות 1

פרוטוקול שערי תקווה ישיבה מספר 2.pdfפרוטוקול שערי תקווה מס 12
 
פרוטוקול שערי תקווה ישיבה מספר 2.pdfפרוטוקול שערי תקווה מס 14

פרוטוקול שערי תקווה ישיבה מספר 2.pdfפרוטוקול שערי תקווה מס 15
 
 ​
פרוטוקול שערי תקווה ישיבה מספר 2.pdfפרוטוקול שערי תקווה מס 16​

 

ארכיון פרוטוקולים שנים קודמות

פרוטוקול מס' 1פרוטוקול מס' 1

 
 
 

פרוטוקול מס' 2פרוטוקול מס' 2

 
 
 

פרוטוקול מס' 3פרוטוקול מס' 3

 
 
 

פרוטוקול מס' 4פרוטוקול מס' 4

 
 
 

פרוטוקול מס' 5פרוטוקול מס' 5

 
 
 

פרוטוקול מס' 6פרוטוקול מס' 6

 
 
 

פרוטוקול מס' 7פרוטוקול מס' 7

 
 
 

פרוטוקול מס' 8פרוטוקול מס' 8

 
 
 

פרוטוקול מס' 9פרוטוקול מס' 9

 
 
 

פרוטוקול מס' 10פרוטוקול מס' 10

 
 
 

פרוטוקול מס' 11פרוטוקול מס' 11

 
 
 

פרוטוקול מס' 12פרוטוקול מס' 12

 
 
 

פרוטוקול מס' 14פרוטוקול מס' 13

 
 
 

פרוטוקול מס' 14פרוטוקול מס' 14

 
 
 

פרוטוקול מס' 15פרוטוקול מס' 15

 
 
 

פרוטוקול מס' 16פרוטוקול מס' 16

 
 
 

פרוטוקול מס' 17פרוטוקול מס' 17

 
 
 

 פרוטוקול מס' 18פרוטוקול מס' 18

 
 
 

פרוטוקול מס 19.pdfפרוטוקול מס' 19.

 
 
 

פרוטוקול מס' 20פרוטוקול ​מס' 20

 
 
 

 SKMBT_42316072609330.pdfפרוטוקול מס' 21

 
 
 

 SKMBT_42316072609340.pdfפרוטוקול מס' 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SKMBT_42316072609341.pdfפרוטוקול מס'  23

 
 
 

SKMBT_42316072609343.pdfפרוטוקול מס' 24

 
 
 
 
 
 

​ ​​​SKMBT_42316072609343.pdfפרוטוקול מס' 25

 
 
 

 

 
 
 

​​​​​​​ SKMBT_42316072609343.pdfפרוטוקול 26 .pdf

 
 
 

​ SKMBT_42316072609343.pdfפרוטוקול 27.pdf

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ​
 
 
​​
​​
​​​
​​​​​​​​​