פעילות נר מחבר

לפרטים נוספים:
הדס סייג מנהלת התרבות 0524-544424
מייל Hadass@shaarey-tikva.muni.il

טופס מקוון

לצורך מציאת אורחים/מתארחים מתאימים אנא מלאו או הטופס הבא:
יש להזין כתובת דואל חוקית

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא #######-##

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא #######-###