דרושים/ות/ מכרזים

לקאנטרי שערי תקוה דרוש/ה :

מדריך חדר כושר לעבודה במשמרות .
דרישות התפקיד : 
תעודת מדריך ,
תעודת מגיש עזרה ראשונה בתוקף  .
תנאים טובים למתאימים .
קורות חיים יש לשלוח לכתובת :
  kantryst@gmail.com

________________________________________________________________________________

 

לוועד מקומי שערי תקווה דרוש ראש צוות אחזקה במחלקת שפ"ע 
היקף המשרה: 100%
 תיאור: על המועמד להיות בעל יכולת ניהול צוות ויכולת ביצוע עבודה פיזית 
כישורים וידע מקצועי נדרש: ידע וניסיון בעבודות אחזקה, תיקוני שבר, עבודות צבע, עבודות גבס -חובה 
נכונות לעבודה מאומצת, שעות נוספות ועבודה בימי שישי על פי הצורך. 
התפקיד בכפיפות למנהלת התפעול,  העבודה בשיתוף ותיאום עם ראשי צוותים אחרים במחלקה. 
דרישות התפקיד:
 -השכלה יסודית, לפחות.
 -ניסיון מקצועי מוכח ומוצלח בתחום במשך שנתיים, לפחות.
 -הסמכות/ התמקצעות בתחום האחזקה והשיפוצים יתרון בימים א-ה,
 -יכולת עבודה בתנאי לחץ תוך הקפדה על דיוק בביצוע.
 -כושר התמדה ויכולת לביצוע משימות הדורשות מאמץ גופני
 -יכולת עבודה בצוות 
 -רישיון נהיגה –חובה!
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד-נא להעביר קורות חיים בצירוף תעודות והמלצות עד יום 
 27/6/19, למזכירת המחלקה   במייל onatali@shaarey-tikva.muni.il


________________________________________________________________________________


ועד מקומי שערי תקוה מבקש להקים ולנהל מאגר לרישום קבלנים וספקים בתחומים שונים להם הוא נדרש, אשר יהיו רשאים להשתתף בהליכים של הגשת הצעות מחיר ומכרזים סגורים​.

לקריאת המכרז המלא לחצו כאן: 

מאגר ספר ספקים 8.2019.docxמאגר ספר ספקים 8.2019.docx

________________________________________________________________________________


קול קורא - פנייה לקבלת הצעות – שכירת אולם "המרתף" לכל מטרה – אוגוסט 2019
תאריך אחרון להגשה: 1.9.2019

ועד מקומי שערי תקווה (להלן: "הוועד") מזמין בזאת הצעות לשכירת אולם "המרתף" בנכס המצוי ברחוב יהלום 27 שערי תקווה (להלן: "המרתף").

1. חלל בנוי של כ-380 מ"ר
2. תקופת השכירות – שנתיים עם אופציה להמשך שכירות.
3. בכל מקרה עלות השכירות המינימלית לא תרד מסך של 20 ₪ למ"ר כולל מע"מ.
4. המבנה יימסר במצבו "as is". כל עלויות השיפוץ והתאמת הנכס לצרכי השוכר - יחולו על השוכר, בכפוף לאישור הוועד.
5. השוכר יהיה אחראי בלעדי לקבלת כל הרישיונות והאישורים החוקיים הנדרשים לשימושו בנכס.
6. יובהר כי בכל הצעה תיכלל זכותו של הועד לקיים אירועים מכל סוג במרתף, בתיאום עם השוכר לפי תמהיל שיוגדר מראש. 
7. השוכר ישתמש במרתף בהתאם להוראות המקובלות ותוך שמירה על חוקי העזר העירוניים הנוגעים לשעות המנוחה. 
ההצעה תכלול את פרטי המבקש, לרבות, כתובת, שם, טלפון וכל פרט רלוונטי נוסף.

מציעים המעוניינים להציע הצעה לשכירת הנכס כאמור לעיל, רשאים להגיש הצעות במייל michrazimst@gmail.com או להעביר במעטפה חתומה ליעל במזכירות הישוב את הצעתם הכוללת את פרטי המבקש, לרבות, כתובת, שם, טלפון וכל פרט רלוונטי נוסף עד ליום ראשון 1.9.19 בשעה 12:00.
הזמנה זו איננה מהווה מכרז ואין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי של ועד מקומי שערי תקווה כלפי גורם כלשהו, או לחייב את הוועד בכל דרך שהיא להתקשר עם גורם כלשהו, לרבות המציע.

אין בהליך זה כדי להגביל את שיקול דעתו המלא והמוחלט של הוועד לגבי התקשרות עתידית שעניינה מסמך זה, והוועד יהא רשאי לדרוש מהמציע כל מסמך נוסף רלוונטי להתקשרות ו/או להוכחת התאמתו לתנאיה וכן לפנות, על פי שיקול דעתו, לגופים אחרים או נוספים לקבל הצעות.

הוועד יהיה רשאי לבטל הליך זה בכל עת לפי שיקול דעתו ללא חובת הנמקה.
הוועד יהיה רשאי לנהל מו"מ עם המציעים כולם או חלקם, ככל שימצא לנכון.
לשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות ליעל שפיצר סטפ בטלפון 03-9079701 או במייל
yael@shaarey-tikva.muni.il​

.

________________________________________________________________________________


​​​​​