טלפונים חשובים

​טלפון ​שם
​100 ​משטרה
​101 ​מדא
​102 ​מכבי אש
​1700700106 ​מוקד שומרון
​103 ​חברת חשמל

​   0537756919 שער הישוב​

   0537741094 סייר בטחון