בתי ספר

  
  
  
  
כווץ סוג מוסד : יסודי ‏(3)
בית חינוך רמוןבזלת 159361532ממלכתי
ממ"ד כרמים אלקנהאלקנה9362264ממלכתי דתי
ממ"ד שערי תקווהצוק5296629ממלכתי דתי
כווץ סוג מוסד : חטיבת ביניים ‏(3)
אולפנת בני עקיבא השומרוןאלקנה03-9362332ממלכתי דתי
חטיבת ביניים אורניתבכניסה בישוב אורנית03-9360875ממלכתי
ישיבת ימ"ה אלקנהישיבת בני עקיבא מערב השומרון אלקנהממלכתי דתי
כווץ סוג מוסד : חטיבה עליונה ‏(1)
תיכון רוטברגרמת השרון03-5408218ממלכתי
כווץ סוג מוסד :  ‏(1)
תיכון מוסינזוןהוד השרון09-775000ממלכתי