תיכון רוטברג

כתובת:רמת השרון
זרם:ממלכתי
סוג:חטיבה עליונה
הסעות:​שעת ​יציאה משערי תקווה 6:45
פיזורים 14:30 - 16:30