מיחזור

בעולם שבו 'סביבה ירוקה' נמצאת בתודעה, עתיד כדור הארץ נתון בסכנה בגלל הפסולת אשר לא מתכלה, ועד מקומי שערי תקווה רואה לנגד עיניו חשיבות עליונה בשמירה על איכות הסביבה והטמעתה בחיי הישוב ותושביו.

הצבנו ברחבי הישוב עמדות מחזור לרווחת התושבים, הילדים לומדים אודות חשיבות השמירה על ערכי הסביבה, והנושא של קיימות ו'יד שנייה' נפוץ ביישוב: בבגדים או בחפצים אחרים המחליפים ידיים לפי צורך.
אנו נדאג להמשיך לפתח ולהטמיע עוד ועוד את התחום החשוב הזה בישובנו.

מה ניתן למחזר?

 • בקבוקי פלסטיק ומוצרי פלסטיק אחרים

 • נייר

 • סוללות

 • בגדים

 • א​רגזי קרטון - בקרוב

 • זכוכית - בקרוב

 • מוצרי אלקטרוניקה - בקרוב


נק' המחזור העומדות לרשותכם בישוב הם כדלקמן:
 ​

 • מחזור נייר ובקבוקים - ברחבת הצפרדע בכניסה לישוב
 • מחזור נייר, בקבוקים, בגדים - חניון הקאנטרי 
 • מחזור נייר ובקבוקים - רח' דגניה ליד מתנ"ס מרעי
 • מחזור נייר ובקבוקים - ליד המרפאה רח' יהלום
 • מחזור נייר ובקבוקים - רח' צבעוני
 • מחזור נייר - שטח ט'​
 • ​מחזור נייר - ר​חבת הדואר/מרכז מסחרי
 • ​מחזור סוללות - משרדי מזכירות הישוב