נוהל עקירת עצים

כל עץ בוגר בישראל הוא אילן מוגן על פי חוק. על אדם המעוניין לכרות עץ בוגר או להעתיקו   למקום אחר לקבל אישור מהגורם המוסמך שהוא פקיד היערות האחראי על האזור בו צומח העץ, פקיד היערות של קק"ל והרשות. 
פקיד היערות האזורי של שערי תקווה הוא מר  יעקב ארק אליו ניתן לפנות בטלפון : 04-9090100 או במייל shoshir@kkl.org.il 

לפרטים נוספים לחצו כאן​