נוהל החזקת בעלי חיים (סוסים, חמורים ופונים)

נושא החזקתם של בעלי חיים מוסדר ברמות חקיקה שונות: חקיקה ראשית (חוקים ותקנות) וחקיקה משנית – חוקי עזר עירוניים (המשתנים מרשות מקומית אחת לאחרת).