פרוייקטים בישוב

בישוב שערי תקווה בהקמה מספר פרוייקטים  ומתוכננים בהמשך מספר פרוייקטים נוספים.

  ​