1
2
3
4
5

24/11/17 בין השעות 9:00-10:00 יום שישימעל מזכירות היישוב  ​​​​
פרוטוקול ישיבת הוועד (2) עלה לאתר הישוב, לצפייה https://goo.gl/oZRWj6​