1
2
3
4
5Kantry2019.PNG

אפליקציה.png


​​​
1.כל שירותי בנק הדואר עובדים כסדרם.2. ייתכנו עיכובים זמניים בחלוקת הדואר לתאים עקב עומס נקודתי, אנו מודים לכם על הסבלנות.3. לתשומת לבכם: מכתב שיגיע ללא כתובת מלאה (רחוב ומספר) יוחזר לשולח.4. מכתב שיגיע לשוכר ללא ציון מספר תיבת דואר יוחזר לשולח.
תיקון 101 חוק הפרגולות שעבר ביו"שתיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, או בשמו "חוק הפרגולות", מאפשר למעשה הקלות או פטור למי שמעוניין להוסיף בחצר ביתו פרגולה, מחסן או סככה וכן מפשט הליכים למי שמעוניין לסגור מרפסת בחצר ביתו. למעשה, הוא חוסך את כל ההליך הבירוקרטי שהיה עד אז מול ועדות התכנון והבנייה