1
2
3
4
5
​​
15/9/17 בין השעות 9:00-10:00 יום שישימעל מזכירות היישוב ​​​
לתושבים שלום, מצ"ב לעיונכם תגובת וועד המקומי שערי תקווה לטיוטת דו"ח ביקרות מוא"ז שומרון. אנו שמחים לבשר כי נמצא: 1. הוועד המקומי אינו "חדל פרעון" כפי שניסה לייחס לו ראש מוא"ז שומרון יוסי דגן 2. ההתנהלות הכספית בתקציב השוטף הינה למופת ללא גירעונות 3. הגירעון
​ריענון חוק הפיקוח הוטרינרי.pdf