המרכז להתפחות הילד בשומרון - שרות פסיכיאטריה

תאריך: 11/02/2019
מוא"ז שומרון בשיתוף מרכז רפואי מעייני הישועה, מציעה לתושבים אבחון, ייעוץ וטיפול של פסיכיאטר ילדים. 

מרכז להפתחות הילד.png